payroling.net

Payroling

Welkom op onze website met uitleg en informatie over payroling (lees payroll of payrolling) in Nederland.

U bent misschien op zoek naar de antwoorden op uw vragen: Wat is payroling en is payroling iets voor mij, mijn medewerkers en bedrijf? Om u hierbij te helpen, geven wij van ‘Payroling.net’ u hieronder allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroling in Nederland.

Meer payroling informatie

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroling informatie van ons ontvangen? Vraag dan snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of scherpe transparante offerte over payroling in Nederland bij ons aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroling voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolingtarieven in uw branche en/of vestigingsplaats in Nederland.

Vraag een offerte over payroling aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroling?

Bij payroling (lees payroll of payrolling) wordt een payrolingbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroling en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroling

Bij payroling werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroling!

Het payrolingbedrijf verzorgt echter bij payroling als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroling gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroling als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroling hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payroling over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrolingmedewerkers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payroling voor uw bedrijf op maat bij ons aan!

Vraag een offerte over payroling aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroling in Nederland interessant?

In feite is het werken met payroling (lees payroll of payrolling) voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met medewerkers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroling efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroling niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroling krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Waarom payroling?

Er zijn veel redenen te bedenken. Om van payroling (lees payroll of payrolling) voor uw bedrijf in Nederland gebruik te maken. Een belangrijke reden bij onze klanten, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat payroling met zich meebrengt.

Als ondernemer en/of werkgever in Nederland hoeft u zich met payroling namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten, arbodienst en loonstroken tot Belastingdienst en ziekte. Alles is de verantwoording van het payrolingbedrijf. Zo kunt u zich weer echt met uw medewerkers en belangrijkere zaken binnen uw bedrijf bezighouden. In plaats van met regeltjes, wetten en formulieren!

Wat kost payroling?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk exact per uur?

De tarieven van payroling (lees payroll of payrolling) bij payrolingbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u medewerkers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, RIE, pensioenen, reserveringen etc.

Verschillen met eigen personeelskosten

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat een payrolingbedrijf de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw medewerkers bij payroling van u overneemt. Bakent u deze risico’s met payroling wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in tarieven

Omdat wij met vaste all-in tarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payroling.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroling sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw medewerkers werft en selecteert.

Over ons

Wij van ‘Payroling.net’ kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende oplossing tegen een scherp payrolingtarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payroling voor uw bedrijf op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over wat payroling bij ons voor u, uw bedrijf, medewerkers en branche nog meer kan betekenen binnen 24 uur!

Vraag een offerte over payroling aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrolingbedrijven in Nederland

De volgende payrolbedrijven kunnen u ook uitleggen wat payroling (lees payroll of payrolling) is. Zij hebben immers niet voor niets enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland waarvoor payroling wordt gebruikt.

Payrolingbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van payroling in Nederland

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroling voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroling gebruik te maken.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroling

U weet vooraf wat uw personeelskosten met payroling (lees payroll of payrolling) zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast tarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroling. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrolingbedrijf bij payroling.

Lagere personeelskosten met payroling

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroling.net' uw personeels- en salarisadministratie in Nederland tegen lage kosten doen. In veel gevallen bent u met payroling zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroling namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroling in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroling gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Minder administratie met payroling

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroling. U kunt dus bij payroling als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers bij payroling als voordeel geen medewerkers meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf bij payroling

In de praktijk blijft u bij payroling voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroling fungeert. U blijft met payroling namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroling verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Vraag een offerte over payroling aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Geen werkgeversrisico's met payroling

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrolingbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrolingbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroling namelijk geen medewerkers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroling

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payroling meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroling niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij payroling geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons van 'Payroling.net' bij payroling ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroling is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payroling op maat bij ons aan!